X
تبلیغات
رایتل
فرهنگی وهنری
این وبلاگ مطالب مربوط به فعالیتهای فرهنگی و هنری را بررسی می کند.
چهارشنبه 15 اسفند‌ماه سال 1386
بیانیه ایفلا در باره کتابخانه های مدارس ۳

بیانیه ایقلا و یونسکو در باره کتابخانه های مدارس  (3)

 

ifla/unesco school library manifesto . IFLA    

 

اهداف کتابخانه مدرسه

کتابخانه مدرسه جزء جدایی نا پذیر فرآیند آموزش است .

 

امور زیر برای گسترش سواد آموزی،سواد اطلاعاتی،آموزش وپرورش،یادگیری،وفرهنگ ضروری است وهسته اصلی خدمات کتابخانه مدرسه محسوب می شود :

-         پشتیبانی وحمایت از اهداف آموزشی یی که در رسالت وبر نامه های در سی مدرسه تعریف شده است.

-         ایجاد عادت مطالعه ولذت یادگیری در کورکان واستمرار عادت استفاده از کتابخانه در سراسر زندگی.

-         ایجاد فر صتهای بهره گیری خلاق از اطلاعات در جهت دانش افزایی،درک بهتر،پرورش نیروی تخیل وسرگرمی

-         کمک به همه دآنش آموزان در فر آیند یادگیری وبه کار گیری مهارتهای ارزشیابی واستفاده از اطلاعات ،صرفنظر از شکل وقالب آن،وتوجه به شیوه های ارتباطات درون جامعه

-         دسترس پذیر سازی منابع و امکانات محلی،منطقه ای ،ملی،وجهانی که کاربران را با افکار ، تجربیات وعقاید متنوع آشنا سازد

-         سازماندهی فعالیت هایی که مشوق آگاهیهای فر هنگی و اجتماعی است.

-         همکاری با دانش آموزان،معلمان،مدیران و اولیاء برایتحقق بخشیدن به رسالت مدرسه

-         اشاعهاین اندیشه که (آزادی فکر)و(دستیابی به اطلاعات) برای پرورش شهر وندانی مسئول ونیز مشارکت در دموکراسی ضروری است

-         تر ویج تبلغ مطالعه و خدمات و منابع کتابخانه مدرسه برای تمام اعضای جامعه مدرسه و فراسوی آن

 

کتابخانه مدرسه این وظایف را از طریق تعیین خط مشی های خدمات،انتخاب وفراهم آوری منابع ، دسترس پذیر سازی منابع اطلاعاتی مناسب،آموزش کاربران ، و استخدام کار کنان متخصص با اجرا در می آورد.

 

ادامه دارد . . .


عناوین آخرین یادداشت ها
هرایده،اندیشه وانقلابی که درقالب هنر نگنجد ماندنی نخواهد بود . مقام معظم رهبری
آرشیو
موضوع بندی
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری

FreeCod Fall Hafez

تعداد بازدیدکنندگان : 213591