فرهنگی وهنری
این وبلاگ مطالب مربوط به فعالیتهای فرهنگی و هنری را بررسی می کند.
شنبه 13 اسفند‌ماه سال 1390
جشنواره نماز ونیایش

 شیوه نامه نخستین جشنواره ی ادبی دانش آموزی " نماز ونیایش " استان قزوین

شعر ، داستان کوتاه ونثرادبی عرفانی ویژه دانش آموزان متوسطه  

 

 شیوه نامه نخستین جشنواره ی ادبی دانش آموزی " نماز ونیایش " استان قزوین

شعر ، داستان کوتاه ونثرادبی عرفانی ویژه دانش آموزان متوسطه

در برگ برگ دفتر فرهنگ وتاریخ ادبیات سرزمین ما عرفان واشتیاق به معبود  چنان ریشه دوانده که جلوه های  نیا یش  وسخن گفتن با خالق هستی در آثار سخنوران پاترسی گوی ، بخش های بسیار گستر ده ومهمی را به خود اختصاص  داده وآثار بی نظیر وجاودانه اش پاسخگوی نیاز های انسان در تمامی دوران ها به ویژه در جهان معاصر است.بی تردید نجوای عا شقانه با ذات باری تعالی،زیبا ترین انگیزه برای صاحب قلم روشن ضمیر است.ادره کل فر هنگ وارشاد اسلامی استان قزوین با همکاری مرکز هنر های ادبی عبید و معاونت پرورشی وفرهنگی اداره کل آموزش وپرورش استان قزوین با بر گزاری  اولین جشنواره ادبی " نماز ونیایش " فرصتی فراهم سا خته اند تا نویسندگان حقیقت جو شمه ای از عشق واعتقاد خویش به خداوند متعال را بر صفحات کاغذی ثبت نمایند. این جشنواره در سه بخش مسا بقه ای  شعر ، داستان کوتاه ونثر ادبی  بر گزار می شود.

ضوابط اختصاصی و عمومی شرکت در جشنواره :

 1-جشنواره ویژه دانش آموزان دوره تحصیلی ،متوسطه نظری،فنی حرفه ای ،کارودانش وپیش دانشگاهی می باشد.

2- هر شرکت کننده باید فرم شرکت در جشنواره راپر کرده وامضاء نماید.کپی فرم نیز قابل پذیرش است.

3- هر شرکت کننده می تواند دریک رشته یا چند رشته(شعر،داستان کوتاه ونثر ادبی) شرکت نماید

4-آثار ارسال باید متعلق به خود دانش آموز باشد ودر صورت تخلف(ارسال اثر شخص دیگری به نام دانش آموز) واحراز تخلف،مراتب جهت پیگیری به واحد آموزشی محل تحصیل دانش آموز ارجاع خواهد شد.

5- دانش‌آموزان در انتخاب قالب برای سرودن شعر (غزل، مثنوی، دو بیتی، رباعی، چار پاره، نیمایی، آزاد، سپید و ...) آزاد می‌باشند.

6-دانش آموزان شرکت کننده در بخش شعر ونثر ادبی لازم است برای شرکت در جشنواره حد اقل 2 اثر ارائه نمایند. که هر نثر ادبی حداقل ده سطر وحد اکثر سی سطر باشد.

7- دانش‌ آموزانی که در قالب شعر کودک و نوجوان فعالیت دارند می‌توانند آثارشان را نیز برای مسابقه ارسال نمایند.

8- آثارباید حتی الامکان به شکل تایپ شده در قالب WORD با فونت ( BZAR16 ) به همراه ( CD) لوح فشرده و یا در یک طرف کاغذ A4 ( یک رو) نوشته شده  به همراه فرم شرکت در جشنواره ویک برگ فتو کپی شناسنامه ویک قطعه عکس ارسال گردد.

شرط شرکت دربخش داستان نویسی جشنواره نگارش " داستان کوتاه " و " داستانک " (مینی مال ) است. بنابراین داستان بلند و رمان در بخش جشنواره قابل پذیرش نخواهد بود. در این بخش لازم است هر شرکت کننده یک اثرکه حد اکثر8صفحه دست نویس یا 4 صفحه ی تایپ شده A4 بیشتر نباشد ارائه نماید.

9-     تمامی آثار باید در سه نسخه ارسال گردد.

مو ضوع های پیشنهادی جشنواره :

1-     نقش نماز ونیا یش در تزکیه وآرامش روح انسان.

2-     نقش نماز ونیایش در تقویت با ور های دینی ودوری از گناه.

3-     ارتقای سطح دانش پذیری وکمک به رشد وتعالی جوانان در سایه نماز ونیا یش.

مهلت ارسال آثار :

حد اکثر تا 25  اردیبهشت ماه سال 1391

هدایای بر گزیدگان :

مقام اول به تفکیک پایه ی تحصیلی در هر بخش:

لوح تقدیر ویک میلیون ریال.

مقام دوم به تفکیک پایه ی تحصیلی در هر بخش:

لوح تقدیر وهفت صد هزار ریال.

مقام سوم به تفکیک پایه ی تحصیلی در هر بخش:

لوح تقدیر وپانصد  هزار ریال.

بخش ویژه :

برای مدیران،معاونین ،مربیان ودبیران مدارس وکار شناسان فر هنگی وهنری مناطق ونواحی که بیشترین همراهی وهمدلی را در جهت تبلیغات ، توجیه وتوضیح جشنواره برای دانش آموزان را داشته باشند با توجه به تعداد شرکت کنندگان وآثار ارسالی هدایایی به شرح ذیل تقدیم می گردد.

-          اهداء لوح سپاس به همراه یک میلیون وپانصد هزار ریال به سه مدیر فعال

-          اهداء لوح سپاس به همراه یک میلیون وپانصد هزار ریال به سه(معاون یا مربی یا دبیر) فعال

-          اهداء لوح سپاس به همراه یک میلیون وپانصد هزار ریال به سه کار شناس فر هنگی وهنری فعال

-         

نحوه ی ارسال آثار :

1-   مدارس می توانند آثار را با توجه به ضوابط مندرج در شیوه نامه جمع آوری نموده وتا تاریخ مقرر به دبیرخانه جشنواره ارسال یا تحویل نمایند.

2-    دانش آموزان شرکت کننده می توانند آثار ادبی خود را از طریق پست ارسال یا بصورت حضوری تحویل دبیرخانه جشنواره نمایند.

نشانی دبیر خانه جشنواره ادبی :

قزوین بلوار آزادگان(غیاث آباد )- اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان ، طبقه اول ، مرکز هنر های ادبی عبید

تلفن :    3667021  - 0281

 مر کز هنر های ادبی عبید،اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قزوین ،

 معاونت پرورشی وفرهنگی اداره کل آموزش وپرورشی استان قزوین ، ستاد اقامه نماز استان قزوین

با سمه تعالی

فرم شرکت در جشنواره ادبی " نماز ونیایش " استان قزوین

مشخصات فردی :

نام ونام خانوادگی :                تخلص :                نام پدر :                    تاریخ تولد:                      شماره شناسنامه:

 دوره تحصیلی :               پایه تحصیلی :                         رشته تحصیلی:                           شماره دانش آموزی :

اداره کل آموزش پرورش استان قزوین    مدیریت/اداره آموزش وپرورش شهرستان/ناحیه/منطقه:                 آموزشگاه:

تلفن تماس با ذکر کد:                                           تلفن همراه :                                       کد پستی:

آدرس دقیق پستی :

مشخصات اثر ارسالی :

عنوان شعر:                                             قالب شعر:                                  تعداد صفحه :

عنوان داستان  کوتاه  :                                                                                تعداد صفحه :

عنوان نثر ادبی عرفانی :                                                                            تعداد صفحه :

اگر آثاری ازشما چاپ شده ویا دردست چاپ است نام ببرید. ( نام کتاب یا نشریه ، ناشر وسال نشر الزامی است ).

اگر تاکنون در جشنواره ای شرکت داشته وحائز رتبه شده اید بیان فر مایید.

تاریخ ارسال :                                                                           امضاء:

نشانی دبیر خانه جشنواره ادبی :

قزوین بلوار آزادگان(غیاث آباد )- اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان ، طبقه اول ، مرکز هنر های ادبی عبید

تلفن :    3667021  - 0281


عناوین آخرین یادداشت ها
هرایده،اندیشه وانقلابی که درقالب هنر نگنجد ماندنی نخواهد بود . مقام معظم رهبری
آرشیو
موضوع بندی
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری

FreeCod Fall Hafez

تعداد بازدیدکنندگان : 214188