فرهنگی وهنری
این وبلاگ مطالب مربوط به فعالیتهای فرهنگی و هنری را بررسی می کند.
چهارشنبه 2 آذر‌ماه سال 1390
مسابقه

مسا بقه کتابخوانی

سلام علیکم

     بااحترام، وآرزوی توفیق روز افزون،ضمن تبریک فرارسیدن نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران،به اطلاع می رساند با توجه به بر نامه پیش بینی شده در تقویم اجرایی مدارس ومناطق وبه مناسبت گرامیداشت هفته کتاب وکتا بخوانی وجهت اُنس واُلفت بیشتر دانش آموزان با مطالعه وکتا بخوانی ، در نظر است با همکاری اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی مسا بقه کتا بخوانی بین دانش آموزان دوره راهنمایی ومتوسطه از کتاب « ذکرصلوات -پیامبر شناسی 3 » بر گزار گردد.مقتضی است دستور فرمایید مطابق موارد ذیل مساعدت واقدام لازم مبذول دارند.

1- این مسا بقه ویژه دوره تحصیلی راهنمایی ومتوسطه می باشد

2- به پیوست تعداد       جلد کتاب جهت توزیع بین دانش آموزان داوطلب ارسال می گردد. در صورت استقبال بیشتر، چندین دانش آموز می توانند از یک کتاب استفاده کرده یا متن کتاب تکثیر ودر اختیار شرکت کنندگان قرارگیرد.

3- سئوالات و پاسخنامه مسابقه درقالب 7 سئوال تستی چهار گزینه ای و 3 سئوال تشریحی می باشد

4- CD سئوالات و پاسخنامه جهت سهولت استفاده به همراه کتاب ها ارسال می شود

5- به 150 دانش آموز برتر مسا بقه هر نفر مبلغ 000/300 ریال بن کارت الکترونیکی خرید کتاب اهداء می گردد

6- مناطق (تعداد 9 دانش آموز )، نواحی وشهرستان ها( 13 دانش آموز برتر)مسا بقه را پس از تصحیح پاسخنامه ها مطابق فرم پیوست در قالب اکسل 2003 به صورت تایپ شده با مشخصات دقیق وکامل( نام، نام خانوادگی، نام پدر، ش.ش،کد ملی، آدرس) به همراه فرم تعداد کل شرکت کنندگان بر روی یک حلقه لوح فشرده حد اکثر تا مورخ 16/9/90 تحویل کار شناسی فرهنگی هنری نمایند.

7- هر منطقه/ ناحیه و شهرستان تعداد دو نفرازعوامل اجرایی فعال در برگزاری مسا بقه را نیز در پایان فرم( اکسل معرفی دانش آموزان برتر )جهت اهداء مبلغ000/500 ریال بن کارت الکتر ونیکی خرید کتاب معرفی نمایند

8- گزارش کامل اجرای مسا بقه به همراه گزارش سه ماهه اول فعالیت های فرهنگی و هنری ارسال گردد. 

بسم الله الرحمن الرحیم

1- کدام یک از گزینه های ذیل به معنای لغوی صلوات اشاره دارد ؟

الف- رحمت                         ب- نماز                           ج- ثنای نیکو                        د- همه موارد

2- کدام یک از گزینه های ذیل جزء مواطن و مواقف و مواضعی است که تأکید فرستادن صلوات در آنها بیشتر است ؟

الف- در ابتدای وضو                                                           ب- پس از اتمام وضو

ج- بعد از فراغ از دعا                                                           د- موارد الف و ج

3- رسول خدا (ص) فرموده اند : « هر که در هر روز جمعه ، بر من ......... مرتبه صلوات فرستد ، حق تعالی .......... حاجت او را روا می کند .

الف- هفتاد صد                                                               ب- شصت صد

ج- صد هفتاد                                                                   د- صد شصت

 

4- در کدام یک از ماههای قمری فرستادن یک صلوات برابر با فرستادن ده صلوات در سایر ماههاست ؟

الف- رجب                 ب- شعبان                      ج- رمضان                            د- شوال

5- کدام یک از موارد ذیل جزء زیان های ترک صلوات به هنگام ذکر نام پیامبر ، نمی باشد ؟

الف- موجب دوری از خداست                                  ب- موجب روسیاهی خواهد بود در روز قیامت

ج- موجب دخول نار است                                       د- موجب حسرت خواهد بود در روز قیامت

6- در حدیث « بر خاک مالیده باد بینی کسی که من نزد او مذکور شوم و بر من صلوات نفرستد » مراد از « خاک آلودگی بینی » چیست ؟

الف- خواری و بی اعتباری                                           ب- رنج و عذاب فراوان

ج- شکست و بیچارگی                                                د- موارد ب و ج

7- کدام یک از آیات ذیل پیرامون صلوات نمی باشد ؟

الف- آیه 10 سوره اعلی                                                        ب- آیه 43 سوره احزاب

ج- آیه 15 سوره اعلی                                                            د- آیه 56 سوره احزاب

 

8- سنگین ترین چیزی که در روز قیامت در میزان می گذارند ............................ ........................ و ..................................................... است .

9- علما خطبه را که مشتمل بر حمد و ثناء الهی و صلوات بر رسول (ص) نباشد ، ............ می گویند .

10- ده مورد از چهل و نه موردی را که در این کتاب در مورد فضایل و فواید فرستادن صلوات ذکر گردیده است ، نام ببرید .

نام :        نام خانوادگی:                  نام پدر :                    شماره شناسنامه:

شماره کد ملی :                                                          آدرس :

شماره تماس :

ردیف

الف

ب

ج

د

1

2

3

4

5

6

7

8- ............................................. و ........................................

9- ..............................................................................................................

10-................................................


عناوین آخرین یادداشت ها
هرایده،اندیشه وانقلابی که درقالب هنر نگنجد ماندنی نخواهد بود . مقام معظم رهبری
آرشیو
موضوع بندی
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری

FreeCod Fall Hafez

تعداد بازدیدکنندگان : 214188