X
تبلیغات
رایتل
فرهنگی وهنری
این وبلاگ مطالب مربوط به فعالیتهای فرهنگی و هنری را بررسی می کند.
یکشنبه 16 دی‌ماه سال 1386
بیانیه ایفلا و...

بیانیه ایقلا و یونسکو در باره کتابخانه های مدارس  (1)

 

ifla/unesco school library manifesto . IFLA    

 

کتابخانه های مدارس اطلاعات و افکاری را ارائه می دهند که برای عملکرد موفقیت آمیز در جامعه اطلاعات مدار ودانش محور کنونی ضروری است . این کتابخانه ها دانش آموزان را با مهارتهای یادگیری مادام العمر مجهز می کنند وبا پرورش قوه تخیل،آنانرا برای ادامه زندگی به عنوان شهر وندانی مسئول آماده می سازند.

 

رسالت کتابخانه های مدارس

 

کتابخانه های مدارس خدمات آموزشی،کتاب ومنابعی را عرضه می کنند که به اعضای جامعه مدرسه امکان می دهد به اندیشه ورزانی نکته سنج وکاربرانی ورزیده برای استفتده از اطلاعات در تمامی اشکال ورسانه ها تبدیل شوند.مطابق با اصول بیانیه یونسکو در باره کتابخانه های عمومی،کتابخانه های مدارس با شبکه های وسیع تر کتابخانه ای و اطلاع رسانی پیوند دارند.

کارکنان کتابخانه استفاده از کتاب ودیگر منابع اطلاعاتی را،از داستان گرفته تا مدارک مستند،واز منابع چاپی گرفته تا منابع الکترونیکی،در محل کتابخانه یا خارج از آن میسر می سازند.این منابع مکمل کتابهای درسی ومواد وروشهای آموزشی هستند وآنها را پر بارتر میکنند.

شواهد حاکی از آن است که هر وقت کتابداران ومعلمان با یکدیگر همکاری می کنند،دانش آموزان به سطوح بالاتر سواد،مطالعه،یادگیری،حل مسائل،ومهارتهای مربوط به تکنولوژی اطلاعات وارتباطات دست می یابند.

خدمات کتابخانه مدرسه باید به طوربرابر در اختیار همه اعضای جامعه مدرسه،صرفنظرازسن،نژاد،جنسیت،مذهب،ملیت،زبان،ومنزلت حرفه ای واجتماعی ایشان،قرارگیرد.لازم است برای کسانی که نمی توانند ازموادوخدمات معمول کتابخانه استفاده کنند موادوخدمات ویژه ای تدارک دیده شود .

                                                                             ادامه دارد........


عناوین آخرین یادداشت ها
هرایده،اندیشه وانقلابی که درقالب هنر نگنجد ماندنی نخواهد بود . مقام معظم رهبری
آرشیو
موضوع بندی
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری

FreeCod Fall Hafez

تعداد بازدیدکنندگان : 213662