فرهنگی وهنری
این وبلاگ مطالب مربوط به فعالیتهای فرهنگی و هنری را بررسی می کند.
یکشنبه 17 مهر‌ماه سال 1390
شرکت در مسابقه کتا بخوانی

توجه       توجه       توجه

من کتاب می خوانم

برای شرکت در مسا بقات آنلاین به شبکه کتا بخوانان حر فه ای

به آدرس : WWW.BOOKI.ir

مراجعه نمایید

برای دریافت فرم مسابقات مکتوب به کتا بخانه های عمومی مراجعه نمایید.


عناوین آخرین یادداشت ها
هرایده،اندیشه وانقلابی که درقالب هنر نگنجد ماندنی نخواهد بود . مقام معظم رهبری
آرشیو
موضوع بندی
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری

FreeCod Fall Hafez

تعداد بازدیدکنندگان : 214188