فرهنگی وهنری
این وبلاگ مطالب مربوط به فعالیتهای فرهنگی و هنری را بررسی می کند.
یکشنبه 20 شهریور‌ماه سال 1390
نتایج پرسش مهر11

نتایج مرحله کشوری مسا بقات پرسش مهر 11

فر هنگیان ودانش آموزان شرکت کننده در مسا بقات « شعر ، داستان کوتاه ، مقاله نویسی ، مطالعه وتحقیق »

بسمه تعالی

اداره کل آموزش وپرورش استان قزوین

معاونت پرورشی وتر بیت بدنی

نتایج مرحله کشوری مسا بقات پرسش مهر 11

فر هنگیان ودانش اموزان شرکت کننده در مسا بقات « شعر ، داستان کوتاه ، مقاله نویسی ، مطالعه وتحقیق »

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته

منطقه

مدرسه

پایه/مدرک تحصیلی

عنوان اثر

رتبه

1

فرزانه سهرابی

داستان

ناحیه یک

پیام انقلاب

فوق دیپلم

بوی بهشت

دوم

2

فائزه عباسعلی

داستان

البرز

ریحانه

دوم متوسطه

شکل وطن

سوم

3

مریم حجتی پور

داستان

البرز

شاهد

پیش دانشگاهی

همراهی

سوم

4

حمید رضا نصیری

داستان

البرز

شاهد

سوم متوسطه

پرچم سرخ

سوم

5

احمد علی بخشی

مطالعه وتحقیق

ناحیه دو

صدرا2

اول متوسطه

اهمیت پیشرفت خلیج فاری

اول

6

کیا وش عطاران

مطالعه وتحقیق

ناحیه دو

صدرا2

اول متوسطه

تصویر اینده ایران

اول

7

علیرضا عالم باقری

مطالعه وتحقیق

ناحیه دو

صدرا2

اول متوسطه

تصویر اینده ایران

اول

8

مینا لشگری

مطالعه وتحقیق

ضیاء اباد

معراج

پیش دانشگاهی

اهمیت پیشرفت خلیج فاری

اول

9

زینب عبدی

مطالعه وتحقیق

ضیاء اباد

معراج

پیش دانشگاهی

اهمیت پیشرفت خلیج فاری

اول

کار شناسی فر هنگی وهنری

20/6/90


عناوین آخرین یادداشت ها
هرایده،اندیشه وانقلابی که درقالب هنر نگنجد ماندنی نخواهد بود . مقام معظم رهبری
آرشیو
موضوع بندی
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری

FreeCod Fall Hafez

تعداد بازدیدکنندگان : 214188