فرهنگی وهنری
این وبلاگ مطالب مربوط به فعالیتهای فرهنگی و هنری را بررسی می کند.
شنبه 20 فروردین‌ماه سال 1390
مرحله استانی مسا بقات فر هنگی وهنری

جدول اجرایی مسا بقات فر هنگی وهنری پرسش مهر دانش آموزان استان قزوین- مرحله استانی سوم لغایت یازدهم اردیبهشت 1390

جدول اجرایی مرحله استانی بیست ونهمین دوره مسابقات فرهنگی هنری پرسش مهر

دانش آموزان استان قزوین

(مرحله حضوری رشته های ادبی وهنری)

« یادواره همت مضاعف وکار مضاعف »

سال تحصیلی 90-89

ردیف

روز

تاریخ

رشته

دوره

جنسیت

ملاحظات

تعداد شرکت کننده

1

شنبه

3/2/90

سرود

متوسطه

دختران

تحویل آثار دستی وتجسمی

*******

کلیه مناطق- افتتاحیه مسابقات

14 گروه

2

یکشنبه

4/2/90

سرود

راهنمایی

دختران

کلیه مناطق

13 گروه

3

دو شنبه

5/2/90

نمایش صحنه ای وعروسکی

راهنمایی

دختران

بجز نواحی یک ودو قزوین والبرز

16گروه

4

سه شنبه

6/2/90

نمایش صحنه ای وعروسکی

راهنمایی

دختران

نواحی یک ودوقزوین والبرز

6 گروه

5

سه شنبه

6/2/90

نمایش صحنه ای وعروسکی

متوسطه

دختران

ناحیه یک آبیک- آوج-اسفرورین-بوئین زهرا

8 گروه

6

سه شنبه

6/2/90

شعر وداستان

متوسطه

دختران

کلیه مناطق

121 نفر

7

چهارشنبه

7/2/90

نمایش صحنه ای وعروسکی

متوسطه

دختران

البرز،تاکستان،الموت غربی ،شال،ضیاء آباد،ناحیه دو قزوین- طارم سفلی

12 گروه

8

پنجشنبه

8/2/90

سرود

راهنمایی ومتوسطه

پسران

کلیه مناطق

27 گروه

9

شنبه

10/2/90

شعر وداستان

متوسطه

پسران

کلیه مناطق

70 نفر

10

شنبه

10/2/90

نمایش صحنه ای وعروسکی

راهنمایی

پسران

کلیه مناطق

14 گروه

11

یکشنبه

11/2/90

نمایش صحنه ای وعروسکی

متوسطه

پسران

کلیه مناطق

«عودت آثاردستی وتجسمی»

15 گروه

کارشناسی فرهنگی وهنری


عناوین آخرین یادداشت ها
هرایده،اندیشه وانقلابی که درقالب هنر نگنجد ماندنی نخواهد بود . مقام معظم رهبری
آرشیو
موضوع بندی
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری

FreeCod Fall Hafez

تعداد بازدیدکنندگان : 214188