فرهنگی وهنری
این وبلاگ مطالب مربوط به فعالیتهای فرهنگی و هنری را بررسی می کند.
یکشنبه 1 اسفند‌ماه سال 1389
نحوه ارسال آثار

قابل توجه کار شناسان محترم فر هنگی وهنری مناطق ونواحی استان قزوین 

****************************** 

نحوه ارسال آثار دانش آموزان وفر هنگیان شرکت کننده در مسا بقات فر هنگی وهنری پرسش مهر  جهت شرکت در مرحله استانی. 

 

لطفاً بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

بسمه تعالی

جدول نمایه ارسال تعداد آثار مسا بقات فر هنگی هنری پرسش مهر جهت شرکت درمرحله استانی (دانش آموزان وفر هنگیان )

ردیف

عنوان رشته

دوره راهنمایی

دوره متوسطه

فر هنگیان

تاریخ تحویل آثار

به استان

تو ضیحات

دختر

هرپایه 1نفر

پسر

هرپایه 1نفر

دختر

هرپا یه 2نفر

پسر

هرپایه

2نفر

خانم هر

مدرک 1نفر

آقا

هر

مدرک 1نفر

1

شعر

3اثر

3اثر

8اثر

8اثر

4اثر

4اثر

8/12/89

 لغایت

15/12/89

در بخش دانش آموزی  متوسطه از هر پایه وجنسیت یک اثر با موضوع سال همت مضاعف وکار مضا عف یا موضوع آزاد و یک اثر هم ویژه پرسش مهر سئوالات ریاست محترم جمهوری- ودر بخش فر هنگیان هر جنسیت و مدرک تحصیلی(دیپلم ، فوق دیپلم ، لیسانس، فوق لیسانس وبالاتر) یک اثر

2

داستان کوتاه

3اثر

3اثر

8اثر

8اثر

4اثر

4اثر

//

  در بخش دانش آموزی  متوسطه از هر پایه وجنسیت یک اثر با موضوع سال همت مضاعف وکار مضا عف یا موضوع آزاد و یک اثر هم ویژه پرسش مهر سئوالات ریاست محترم جمهوری- ودر بخش فر هنگیان هر جنسیت و مدرک تحصیلی(دیپلم ، فوق دیپلم ، لیسانس، فوق لیسانس وبالاتر) یک اثر  انفرادی حد اکثر8 صفحه دست نویس یا 4 صفحه تایپی A4

3

مطالعه وتحقیق

3اثر

3اثر

8اثر

8اثر

---

---

//

 در بخش دانش آموزی  متوسطه از هر پایه وجنسیت یک اثر با موضوع سال همت مضاعف وکار

 مضا عف یا موضوع آزاد و یک اثر هم ویژه پرسش مهر سئوالات ریاست محترم جمهوری    گروهی(2تا3نفر)حد اقل 80 و حد اکثر 200 صفحه  فقط برای دانش آموزان

4

نشریه دیواری

3اثر

3اثر

3اثر

3اثر

---

---

//

فقط در بخش دانش آموزی  از هر جنسیت و پایه یک اثر – مر حله کشوری ندارد(با موضوع سال همت مضاعف وکارمضاعف – سئوالات پرسش مهر – یا آزاد)

5

مقاله پژوهشی

---

---

---

---

4اثر

4اثر

//

فقط در بخش فر هنگیان بصورت انفرادی -  تایپ مقالات در محیط WORD   با قلم 14  NAZANIN یا قلم مناسب دیگر( مقالات تایپ نشده پذیرفته نخواهد شد). تنظیم چکیده تفضیلی حد اقل در2 و حد اکثر در 3 صفحه  A4 وحد اکثر 300 کلمه .تنظیم مقاله در حد اقل 10 وحد اکثر15 صفحهA4

6

نما یشنامه نویسی

---

---

بدون محدودیت

بدون محدودیت

بدون محدودیت

بدون محدودیت

//

فقط برای دانش آموزان متوسطه وفر هنگیان ( فر هنگیان فقط با موضو عات پرسش مهر ) محدو دیتی در تعداد آثار ارسالی وجود ندارد

7

ساخت فیلم کوتاه

---

---

//

//

//

//

//

//                   //

8

سرود

یک

گروه

یک

گروه

یک

گروه

یک

گروه

---

---

//

ارسال اسامی ومشخصات کامل اعضاء گروه مطا بق فرم مندرج در CD تقویم اجرایی-اجرای سرود در راهنمایی دو سرود بوده و محدودیتی ندارد ولی در متسطه الزاماً یک سرود باید از آوای مدرسه  و سرود دیگر می تواند آزاد باشد-تعداد اعضای گروه حد اکثر 20 نفر- بهمراه داششتن وسایل وامکانات صوتی و سایر موارد مورد نیاز در اجراء بعهده منطقه است.

9

سرود همگانی

---

---

تا28/12/89

ارسال گزارش عملکرد کل منطقه ومدارس(کمی،کیفی و تصویری)ومعرفی 3مدرسه برتر بر اساس مقطع تحصیلی(ابتدایی،راهنمایی،متوسطه)به همراهCD اجرا های مدارس- مشخصات عوامل اجرایی مدارس برتر و منطقه

11

نقاشی همگانی

---

---

تا28/12/89

ارسال گزارش عملکرد کل منطقه ومدارس-معرفی6 مدرسه برتر بر اساس جنسیت ومقطع(ابتدایی دختر وپسر- راهنمایی دختر وپسر- متوسطه دختر وپسر) به همراه CD اجرا ها- مشخصات عوامل اجرایی مدارس ومنطقه

12

نمایش صحنه ای

یک

گروه

یک

گروه

یک

گروه

یک

گروه

---

---

8 الی15 اسفند 89

ارسال اسامی ومشخصات کامل اعضاء گروه مطا بق فرم مندرج در CDتقویم اجرایی- حد اکثر تعداد گروه 15 نفر- بهمراه داشتن کلیه امکانات ووسایل مورد نیاز گروه بعهده منطقه می باشد

13

نما یش عروسکی

یک

گروه

یک

گروه

یک

گروه

یک

گروه

---

---

//

ارسال اسامی ومشخصات کامل اعضاء گروه مطا بق فرم مندرج در CDتقویم اجرایی- حد اکثر تعداد گروه 15 نفر- بهمراه داشتن کلیه امکانات ووسایل مورد نیاز گروه بعهده منطقه می باشد

آثار دستی وتجسمی دانش آموزان وفر هنگیان مطا بق جداول پیوستی در نیمه اول اردیبهشت ماه ( 3الی11 ) که روز دقیق آن متعاقباً اعلام خواهد شد.در یافت خواهد گردید.


عناوین آخرین یادداشت ها
هرایده،اندیشه وانقلابی که درقالب هنر نگنجد ماندنی نخواهد بود . مقام معظم رهبری
آرشیو
موضوع بندی
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری

FreeCod Fall Hafez

تعداد بازدیدکنندگان : 214188