فرهنگی وهنری
این وبلاگ مطالب مربوط به فعالیتهای فرهنگی و هنری را بررسی می کند.
پنج‌شنبه 29 مهر‌ماه سال 1389
فرو داوری مقالات پژوهشی فر هنگیان

فرم جدید داوری مقالات پژوهشی فر هنگیان 

شرکت کننده در مسا بقات پرسش مهر۱۱

بسمه تعالی

 

فرم داوری مقاله پژوهشی فراخوان پرسش مهر فرهنگیان کشور

ردیف

 

معیارهای ارزیابی

حداکثر امتیاز

امتیاز دریافتی

1.

 

ذکر نام و یاد خدا ، مشخصات کامل نویسنده ، صفحه فهرست

3

 

2.

 

تایپ مقاله در محیط word[1]

5

 

3.

 

تنظیم چکیده تفصیلی (حداقل 2 و حداکثر 3 صفحه A4 تایپ شده و 300 کلمه)

10

 

4.

 

رعایت تعداد صفحات (حداقل 10 و حداکثر 15 صفحه A4)

5

 

5.

 

ارتباط موضوع انتخاب شده با سئوال فراخوان پرسش مهر و گویا بودن آن

5

 

6.

 

ارتباط محتوا با عنوان مقاله

5

 

7.

 

سادگی و روانی مطالب و رعایت اصول نگارشی

5

 

8.

 

پیوستگی ، نظم و ترتیب منطقی مطالب

10

 

9.

 

وسعت دید و گستره تفکر نویسنده پیرامون موضوع

10

 

10.

 

قدرت استدلال علمی نویسنده در تجزیه و تحلیل یافته ها و اطلاعات

10

 

11.

 

مستند بودن مطالب و بهره گیری از منابع معتبر

5

 

12.

 

ارجاع دقیق و علمی مطالب

5

 

13.

 

نتیجه گیری منطقی از مباحث مطرح شده

5

 

14.

 

پیشنهادهای کاربردی، توصیه ها و راهکارها

3

 

15.

 

بیان ضرورت و اهداف در تناسب روش تحقیق با موضوع مقاله

5

 

17.

 

معرفی منابع و مآخذ در پایان مقاله

5

 

18.

 

داشتن مقدمه کوتاه و مفید و بیان ضرورت و هدف پژوهش در آن

4

 

جمع کل امتیاز 

100

 


 [1]
– تایپ مقالات در محیط WORD   با قلم 14  NAZANIN یا قلم مناسب دیگر( مقالات تایپ نشده پذیرفته نخواهد شد).

تنظیم چکیده تفضیلی حد اقل در2 و حد اکثر در 3 صفحه  A4 وحد اکثر 300 کلمه .تنظیم مقاله در حد اقل 10 وحد اکثر15 صفحهA4


عناوین آخرین یادداشت ها
هرایده،اندیشه وانقلابی که درقالب هنر نگنجد ماندنی نخواهد بود . مقام معظم رهبری
آرشیو
موضوع بندی
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری

FreeCod Fall Hafez

تعداد بازدیدکنندگان : 214188