فرهنگی وهنری
این وبلاگ مطالب مربوط به فعالیتهای فرهنگی و هنری را بررسی می کند.
دوشنبه 26 مهر‌ماه سال 1389
پرسش مهر۱۱

قابل توجه فر هنگیان شرکت کننده در مسابقات پرسش مهر ۱۱

 مقالات پژوهشی فر هنگیان با ید دارای شرایط زیر باشد به آثاری که این ضوابط در آن ها رعایت نشده باشد تر تیب اثر داده نمی شود.

۱- تایپ مقاله

۲- تنظیم چکیده تفضیلی حد اقل در ۲ وحد اکثر در ۳ صفحه وحد اکثر ۳۰۰ کلمه

۳- تنظیم مقاله در حد اقل ۱۰ وحد اکثر ۱۵ صفحه

۴- درج مشخصات نویسنده وهمچنین مشخصات حر فه ای او شامل سمت-محل کار-آدرس الکترونیکی-تلفن-مدرک ورشته تحصیلی- منطقه محل خدمت- و... ذیل عنوان مقاله ودر سمت راست آن.

* همکاران شرکت کننده در مسا بقه شعر حداقل دو اثر با موضوع سئوالات مطرح شده با ید ارائه نمایند

*همکاران شرکت کننده در مسابقه داستان نویسی کوتاه داستان خود را پیرامون سئوالات مطرحه شده باید حد اکثر در ۸  صفحه دست نویس یا ۴ صفحه تایپی ارائه کنند.

سئوال پرسش مهر 11

تصویری که از آینده ایران در ذهن شماست ، چیست ؟ ودوست دارید ایران به کجا برسد ؟


عناوین آخرین یادداشت ها
هرایده،اندیشه وانقلابی که درقالب هنر نگنجد ماندنی نخواهد بود . مقام معظم رهبری
آرشیو
موضوع بندی
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری

FreeCod Fall Hafez

تعداد بازدیدکنندگان : 214188