فرهنگی وهنری
این وبلاگ مطالب مربوط به فعالیتهای فرهنگی و هنری را بررسی می کند.
یکشنبه 14 شهریور‌ماه سال 1389
نتایج کشوری مسا بقات پرسش مهر

اسامی دانش آموزان وفر هنگیان استان قزوین حائز رتبه کشوری در مسا بقات پرسش مهر 10 

سال تحصیلی 89-88

اسامی دانش آموزان حائز رتبه کشوری در مسا بقات پرسش مهر 10

استان قزوین- سال تحصیلی 90-89

ردیف

نام دانش آموز

مدرسه

منطقه

جنسیت

رشته

رتبه

پایه تحصیلی

1

آیتک صادق فامیان

ریحانه

ناحیه یک

دختر

شعر

دوم

2

راضیه قدیانی

شهید باکری

آوج

//

//

اول

اول

3

طیبه قدیانی

//

//

//

//

//

//

4

خدیجه متولی

//

//

//

//

//

//

5

شکوفه لشگری

بنت الهدی

ضیاء آباد

//

شعر

سوم

سوم

6

سارا نصیری

سعادت

ناحیه دو

//

داستان

سوم

اول

7

مریم حجتی پور

مهدیه

البرز

//

داستان

اول

سوم

8

سید هادی حسینی

نیا یش

اسفر ورین

پسر

مطالعه وتحقیق

دوم

اول

9

محمد علی سازنده

//

//

//

//

//

//

10

محمد حمزه

//

//

//

//

//

//

11

رضی رحیم

نیایش

//

//

//

سوم

سوم

12

حسین سلیمی ناطور

//

//

//

//

//

13

فر شاد رحیمی منش

//

//

//

//

//

14

حسین رجبی

علامه جعفری

ناحیه یک

//

شعر

سوم

اول

15

ابو الفضل رسولخانی

علامه امینی

//

//

//

سوم

دوم

16

محمد جواد صفاریان

شاهد

البرز

//

//

دوم

سوم

17

محمد عرب محمدی

امام خمینی

تا کستان

//

//

سوم

پیش دانشگاهی

18

ابراهیم رحمانی

پاسداران

ناحیه یک

//

داستان

دوم

دوم

19

حامد حسن بیگی

ابن سینا

تا کستان

//

//

سوم

سوم

اسامی فر هنگیان حائز رتبه کشوری در مسا بقات پرسش مهر 10

استان قزوین- سال تحصیلی 90-89

ردیف

نام دانش آموز

مدرسه

منطقه

جنسیت

رشته

مدرک تحصیلی

رتبه

1

فر خنده جعفری پور

اندیشه

البرز

خانم

مقاله پژوهشی

فوق لیسانس

اول

2

خدا بخش کرمیان زیارانی

صدرا

ناحیه یک

آقا

//

//

سوم

3

فا طمه گرامی پور

آبیک

خانم

گرافیک

//

دوم


عناوین آخرین یادداشت ها
هرایده،اندیشه وانقلابی که درقالب هنر نگنجد ماندنی نخواهد بود . مقام معظم رهبری
آرشیو
موضوع بندی
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری

FreeCod Fall Hafez

تعداد بازدیدکنندگان : 214188