فرهنگی وهنری
این وبلاگ مطالب مربوط به فعالیتهای فرهنگی و هنری را بررسی می کند.
پنج‌شنبه 31 تیر‌ماه سال 1389
اسامی دانش آموزان بر گزیده کشوری

ضمن تشکر وقدر دانی از تمامی مسئولین بر گزار کننده مسا بقات فر هنگی وهنری از مر حله مدرسه تا منطقه بویژه مدیران،معاونان و مربیان محترم مدارس وهمچنین رؤسا،معاونان پرورشی وکار شناسان محترم فر هنگی وهنری مناطق وتبریک به کلیه دانش آموزان شرکت کننده بویژه منتخبین مر حله کشوری اسامی حائزین رتبه مرحله کشوری مسابقات هنری وادبی اعلام می گردد. 

سال تحصیلی 89-88

اسامی دانش آموزان برگزیده استان قزوین  در مسا بقالت فر هنگی وهنری  مر حله کشوری

سال تحصیلی 89-88

ردیف

نام دانش آموز

مدرسه

منطقه

جنسیت

رشته

تاریخ اعزام

محل جشنواره- اردو گاه

1

غزل کاظم لو

سوره

آبیک

دختر

فیلم کوتاه

14/5/89

شهید رجایی نیشابور

2

سپیده صرافها

شاهد نرگس

ناحیه 1

دختر

فیلم کوتاه

14/5/89

شهید رجایی نیشابور

3

رضوان رجبی

شاهد نرگس

ناحیه 1

دختر

فیلم کوتاه

14/5/89

شهید رجایی نیشابور

4

ریحانه رحمانی

شاهد نرگس

ناحیه 1

دختر

فیلم کوتاه

14/5/89

شهید رجایی نیشابور

5

شادی عبداله پور

شاهد نرگس

ناحیه 1

دختر

فیلم کوتاه

14/5/89

شهید رجایی نیشابور

6

محدثه ملکی

شاهد نرگس

ناحیه 1

دختر

فیلم کوتاه

14/5/89

شهید رجایی نیشابور

7

مریم احمدی

توحید

ناحیه 2

دختر

فیلم کوتاه

14/5/89

شهید رجایی نیشابور

8

سیما رامین نیا

صدیقه کبری

ناحیه 2

دختر

فیلم کوتاه

14/5/89

شهید رجایی نیشابور

9

شعف احمد خانی

حدیث کساء

ناحیه 2

دختر

سرود

14/5/89

شهید رجایی نیشابور

10

پریناز برادران

حدیث کساء

ناحیه 2

دختر

سرود

14/5/89

شهید رجایی نیشابور

11

پریسا بناوند

حدیث کساء

ناحیه 2

دختر

سرود

14/5/89

شهید رجایی نیشابور

12

حنانه جشنوند

حدیث کساء

ناحیه 2

دختر

سرود

14/5/89

شهید رجایی نیشابور

13

آرمیتا خبازان

حدیث کساء

ناحیه 2

دختر

سرود

14/5/89

شهید رجایی نیشابور

14

آناهیتا صدری خانلو

حدیث کساء

ناحیه 2

دختر

سرود

14/5/89

شهید رجایی نیشابور

15

سمانه کشاورز با حقیقت

حدیث کساء

ناحیه 2

دختر

سرود

14/5/89

شهید رجایی نیشابور

16

گلاره نادری

حدیث کساء

ناحیه 2

دختر

سرود

14/5/89

شهید رجایی نیشابور

17

انسیه نورانی

حدیث کساء

ناحیه 2

دختر

سرود

14/5/89

شهید رجایی نیشابور

18

الین بارسخیان

حدیث کساء

ناحیه 2

دختر

سرود

14/5/89

شهید رجایی نیشابور

19

نیلوفر جباری

حدیث کساء

ناحیه 2

دختر

سرود

14/5/89

شهید رجایی نیشابور

20

آیدا رشیدی

حدیث کساء

ناحیه 2

دختر

سرود

14/5/89

شهید رجایی نیشابور

21

فاطمه قصاب ترابی

حدیث کساء

ناحیه 2

دختر

سرود

14/5/89

شهید رجایی نیشابور

22

نازنین احمدزاده

حدیث کساء

ناحیه 2

دختر

سرود

14/5/89

شهید رجایی نیشابور

23

غزل حاج سید جوادی

حدیث کساء

ناحیه 2

دختر

سرود

14/5/89

شهید رجایی نیشابور

24

عاطفه حیدری

حدیث کساء

ناحیه 2

دختر

سرود

14/5/89

شهید رجایی نیشابور

25

سها خطیبی نیا

حدیث کساء

ناحیه 2

دختر

سرود

14/5/89

شهید رجایی نیشابور

26

پارمیس عظیمی نسب

حدیث کساء

ناحیه 2

دختر

سرود

14/5/89

شهید رجایی نیشابور

27

نگین کریمی

حدیث کساء

ناحیه 2

دختر

سرود

14/5/89

شهید رجایی نیشابور

28

پریناز میکائیلی

حدیث کساء

ناحیه 2

دختر

سرود

14/5/89

شهید رجایی نیشابور

29

محبوبه پرتوی

سمیه

البرز

دختر

نمایش عروسکی

14/5/89

شهید رجایی نیشابور

30

شهرزاد عسگری

سمیه

البرز

دختر

نمایش عروسکی

14/5/89

شهید رجایی نیشابور

31

الهه عطایی فر

سمیه

البرز

دختر

نمایش عروسکی

14/5/89

شهید رجایی نیشابور

32

فاطمه امامقلیان

سمیه

البرز

دختر

نمایش عروسکی

14/5/89

شهید رجایی نیشابور

33

سپیده بابایی

سمیه

البرز

دختر

نمایش عروسکی

14/5/89

شهید رجایی نیشابور

34

نیلوفر فراستی

سمیه

البرز

دختر

نمایش عروسکی

14/5/89

شهید رجایی نیشابور

35

غزاله ردایی

سمیه

البرز

دختر

نمایش عروسکی

14/5/89

شهید رجایی نیشابور

36

محدثه رحمانزاده

سمیه

البرز

دختر

نمایش عروسکی

14/5/89

شهید رجایی نیشابور

37

آرزو حسین آبادی

سمیه

البرز

دختر

نمایش عروسکی

14/5/89

شهید رجایی نیشابور

38

فاطمه دوست محمدی

سمیه

البرز

دختر

نمایش عروسکی

14/5/89

شهید رجایی نیشابور

39

فهیمه نصرالهی

سمیه

البرز

دختر

نمایش عروسکی

14/5/89

شهید رجایی نیشابور

40

فاطمه نصرالهی

سمیه

البرز

دختر

نمایش عروسکی

14/5/89

شهید رجایی نیشابور

41

ملوک صابری

سمیه

البرز

دختر

نمایش عروسکی

14/5/89

شهید رجایی نیشابور

42

رضایوسفی رامندی

شهید هاشمی نژاد

بوئین زهرا

پسر

فیلم کوتاه

9/5/89

شهید رجایی نیشابور

43

سید مهدی حسینی

دارالفنون

بوئین زهرا

پسر

فیلم کوتاه

9/5/89

شهید رجایی نیشابور

44

حمید رضا سلیمانی

پارس

ناحیه1

پسر

خوشنویسی

9/5/89

شهید رجایی نیشابور

45

هومن خیر اندیش

شهید انصاری

ناحیه2

پسر

طراحی

9/5/89

شهید رجایی نیشابور

46

امین محمدی

امام حسن(ع)

آوج

پسر

مطالعه وتحقیق

11/5/89

اردوگاه شید بهشتی اصفهان

47

میلاد عزیزی

//

//

//

//

//

//

48

میلاد فتح خانی

//

//

//

//

//

//

49

سجاد سعیدی

شهید محسن

ضیاء اباد

//

//

//

//

50

محمد مهدی لشگری

//

//

//

//

//

//

51

مر تضی لشگری

باقر العلوم

//

//

//

//

//

52

فردین بهرام

//

//

//

//

//

//

53

علی سعیدی

//

//

//

//

//

//

54

علیرضا نا ظری

شاهد

البرز

//

داستان

//

//

55

محمد حسن کریمی

هدف

آبیک

//

//

//

//

56

فا طمه ترابی

شاهد

نا حیه یک

دختر

مطالعه وتحقیق

16/5/89

//

57

زهرا رزاقی

//

//

//

//

//

//

58

زهرا عبد الهی

//

//

//

//

//

//

59

مهسا رمضانی

ریحانه

//

//

//

//

//

60

هدیه رضایی

//

//

//

//

//

//

61

آی تک صادق فامیان

//

//

//

//

//

//

62

آیدا السادات تقوی

نیره السادات

ناحیه دو

//

//

//

//

63

سمیرا شیر دل

//

//

//

//

//

//

64

پریچهر فتوره چی

سوره

//

//

داستان

//

//


عناوین آخرین یادداشت ها
هرایده،اندیشه وانقلابی که درقالب هنر نگنجد ماندنی نخواهد بود . مقام معظم رهبری
آرشیو
موضوع بندی
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری

FreeCod Fall Hafez

تعداد بازدیدکنندگان : 214188