X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
فرهنگی وهنری
این وبلاگ مطالب مربوط به فعالیتهای فرهنگی و هنری را بررسی می کند.
پنج‌شنبه 9 اردیبهشت‌ماه سال 1389
نتا یج مسا بقات ادبی دوره متوسطه

نتایج مر حله استانی بیست وهشتمین دوره مسابقات فر هنگی وهنری پرسش مهر دا نش آموزان استان قزوین

یادوراه  اصلاح الگوی مصرف

سال تحصیلی  89-88

رشته  شعر،داستان کوتاه،مطالعه وتحقیق،نشریه دیواری،وبلاگ نویسی

نتایج بیست وهشتمین دوره مسابقات فرهنگی هنری پرسش مهر دانش آموزان استان قزوین

یادواره اصلاح الگوی مصرف-سال تحصیلی 89-88

رشته  شعر  متوسطه

رشته

جنسیت

مدرک تحصیلی

رتبه

نام ونام خانوادگی

منطقه

مدرسه

ملا حظات

شعر  متوسطه

پسران

پایه اول

اول

علمدار رضایی

حسین رجبی

اسفر ورین

ناحیه یک

امام حسین(ع)

علامه جعفری

پرسش مهر

دوم

وحید کوشنده

البرز

شاهد

سوم

امیر قر بانی

بوئین زهرا

7شهریور

پایه دوم

اول

میثم لشگری

ابو الفضل رسولخانی

ضیاءآباد

ناحیه یک

با قر العلوم

علامه امینی

پرسش مهر

دوم

سعید آخوندی

ناحیه دو

شهید انصاری

سوم

مهدی تقی خانی

بوئین زهرا

طا لقانی

پایه سوم

اول

علی خلیلی

محمد جواد صفاریان

ناحیه یک

البرز

بخارایی

شاهد

پرسش مهر

دوم

عرفان لشگری

ضیاء آباد

باقر العلوم

سوم

علیرضا مهر آرا

بوئین زهرا

هاشمی نژاد

پیش دانشگاهی

اول

سیاوش نوری

محمد عرب محمدی

البرز

تا کستان

شاهد

امام خمینی(ره)

پرسش مهر

دوم

مر تضی رحیمی

آوج

سیداحمدخمینی

سوم

حسین محمدرضایی

شال

ولی عصر(عج)

دختران

پایه اول

اول

یسری جباری

منیره حسینی

ناحیه یک

اسفر ورین

شاهد نرگس

پروین

پرسش مهر

دوم

زهرا تاریوردی

شال

شفق

سوم

لیلا پار سا جو

ناحیه دو

سعادت 1

پایه دوم

اول

زهرا تک روستا

آیتک صادق فامیان

آبیک

ناحیه یک

لا جوردی

ریحانه

پرسش مهر

دوم

الناز رمضانی

البرز

مصلی نژاد

سوم

وجیهه دمرچلی

آوج

شهیدباکری

پایه سوم

اول

بنفشه خمسه

شکوفه لشگری

تا کستان

ضیاء آباد

ریحانه

بنت الهدی

پرسش مهر

دوم

شبنم حسینی

ناحیه یک

معاد

سوم

انسیه نظری

خرمدشت

الزهراء

پیش دانشگاهی

اول

فا طمه صالحی

فرزانه یوسفی

آبیک

بوئین زهرا

الزهراء

مروستی

پرسش مهر

دوم

آرزو ملکی

ناحیه یک

فاطمه زهرا(س)

سوم

اکرم عا بدینی

اسفر ورین

زینب کبری(س)

رشته   داستان کوتاه متوسطه

رشته

جنسیت

مدرک تحصیلی

رتبه

نام ونام خانوادگی

منطقه

مدرسه

ملا حظات

 داستان کوتاه  متوسطه

پسران

پایه اول

اول

علیرضا ناظری

مهدی مراغی

البرز

ناحیه یک

شاهد

پاسداران

پرسش مهر

دوم

علی کیانی

البرز

دهخدا

سوم

سیامک حمیدی تهرانی

ناحیه دو

شهید رجایی

پایه دوم

اول

آرمین صالحی

ابراهیم رحمانی

آبیک

ناحیه یک

امام خمینی(ره)

پاسداران

پرسش مهر

دوم

نقی رمضانی

آوج

شهید بهشتی

سوم

علی رجبی مجد

ضیاءآباد

باقر العلوم

پایه سوم

اول

محمدرضا کاظم لو

حامد حسن بیگی

خرمدشت

تا کستان

امام خمینی

ابن سینا

پرسش مهر

دوم

---

---

---

سوم

---

---

---

پیش دانشگاهی

اول

محمد حسن کریمی

آبیک

هدف

دوم

محمد مظفری

ناحیه دو

شهید بهشتی

سوم

پیمان بهبودی

ضیاءآباد

باقرالعلوم

دختران

پایه اول

اول

کیا نا محسنی

سارا نصیری

تا کستان

نا حیه دو

صبا

سعادت

پرسش مهر

دوم

عذرا محمد بیگی

مر یم دانشور

آبیک

آوج

سوره

پروین اعتصامی

پرسش مهر

سوم

سپیده یوسف حلوایی

پگاه حشمتی

ناحیه یک

بوئین زهرا

ریحانه

بهار آزادی

پرسش مهر

پایه دوم

اول

پریچهره فتوره چی

فاطمه در ویشی

ناحیه دو

ناحیه یک

سوره

کوثر

پرسش مهر

دوم

صغری کاوندی

مریم نشاط

آوج

بوئین زهرا

فا طمیه

حجاب

پرسش مهر

سوم

یگانه شیخ الاسلامی

فرزانگان

ناحیه یک

پایه سوم

اول

کبری کاظمی

مریم حجتی پور

ناحیه یک

البرز

عصمت

مهدیه

پرسش مهر

دوم

عا طفه کشاورز افشار

آذر علی محمدی

البرز

آوج

مصلی نژاد

فا طمیه

پرسش مهر

سوم

زهراالسادات حسینی نژاد

ناحیه دو

سیده النساء

پیش دانشگاهی

اول

فهیمه صفات

سپیده کریمی

ناحیه دو

ناحیه یک

شهیدبهشتی

معاد

دوم

لیلا یکه فلاح

آبیک

الزهرا

سوم

الهام دین محمدی

اسفر ورین

صادقین

رشته    مطالعه وتحقیق  متوسطه

رشته

جنسیت

مدرک تحصیلی

رتبه

نام ونام خانوادگی

منطقه

مدرسه

ملا حظات

 مطا لعه وتحقیق  متوسطه                     

  مطا لعه وتحقیق  متوسطه                                                        

                               

   مطا لعه وتحقیق  متوسطه                                           

پسران

پایه اول

اول

امین محمدی

میلادعزیزی

میلادفتح خانی

سید هادی حسینی

محمد علی سازنده

محمد حمزه

آوج

اسفر ورین

امام حسن(ع)

نیا یش

پرسش مهر

دوم

عباس بهرامی

محمد شیر زاد

پویا قر بان نژاد

حمید مرادی

حسین مرادی

البرز

ناحیه دو

شاهد

صدرا

پرسش مهر

سوم

علی برزگر رحیمی

کورش یر لی

محمد جامی

بوئین زهرا

شهدای خیارج

پایه دوم

اول

محمد مهدی لشگری

سجاد سعیدی

ضیاءآباد

دوم

جواد علی

علی رحیمی

میثم سازنده

اسفرورین

نیایش

سوم

مجید آقا محمدی

محمد رضا رحیمی

محمد شهبازی

آوج

امام حسن(ع)

پایه سوم

اول

محمد کمندی

مجتبی مهدی پور

محمد جهانشاهلو

مر تضی رحیم

حسین سلیمی ناطور

فر شاد رحیمی منش

ناحیه یک

اسفرورین

نیا یش

پرسش مهر

دوم

مر تضی اسدی

مهرداد حاج نصیری

ضیاءآباد

باقرالعلوم

سوم

حسین طاهری

مرتضی طاهری

محمد جانعلی پور

آوج

شهید بهشتی

پیش دانشگاهی

اول

مر تضی لشگری

فردین بهرام

علی سعیدی

ضیاءآباد

باقرالعلوم

دوم

مرتضی گنجی

حمید رضا کا ظمی

سید معین هادیزاده خیرخواه

ناحیه دو

شهید رجایی

سوم

مهدی علیزاده آخوندی

ابو الفضل آخوندی

رسول داداشی

آوج

سید احمدخمینی

 

مطالعه و

تحقیق

دختران

پایه اول

اول

فاطمه ترابی

زهرا رزاقی

زهرا عبد الهی

نرگس غیاثوند

اکرم رنجبر

ناحیه یک

ناحیه یک

شاهد

ریحانه1

پرسش مهر

دوم

فائزه عزیزی

زهرا کریمی

زینب اعلمی

مریم نوروز پور

معصومه شکوری

پریسا حاجی زاده

آوج

پروین اعتصامی

نرجس خاتون

مشترکاً

سوم

کوثررجبی

زیبا خلفی

مهری رضایی

ضیاء آباد

پگاه

پایه دوم

اول

مهسا رمضانی

هدیه رضایی

نیلو فر جدیری

معصومه مراد خانی

زهرا لطفی خضری

ناحیه یک

البرز

ریحانه1

رحیمیان

پرسش مهر

دوم

شعف احمد خانی

مریم جانزاده

آیدا رشیدی

آیلار هویت دوست

پریسا ضیایی دوست

ناحیه دو

ناحیه دو

حدیث کساء2

سیده النساء

پرسش مهر

سوم

نا زیلا مر تضایی

انسیه سعیدی

سعیده قدیمی

راضیه قدیمی

ضیثاء آباد

آوج

معراج

ابو ریحان

پرسش مهر

پایه سوم

اول

آیدا السادات تقوی

سمیرا شیر دل رعنا

را ضیه قدیانی

طیبه قدیانی

خدیجه متولی

ناحیه دو

آوج

نیره السادات

شهیدباکری

پرسش مهر

دوم

اکرم لشگری

فا طمه طهماسبی

نسیم یوسفی جوردهی

زهرا مهری نیاری

ضیاءآباد

ناحیه دو

سیده النساء

پرسش مهر

سوم

شا یسته رضایی

آزاده پور عبدلی

مریم ابراهیمی

فرنوش زمانی

لیلا لشگری

فا طمه سلیمی

البرز

ضیاءآباد

حقیقت

فدک

پرسش مهر

پیش دانشگاهی

اول

معصومه تا ک

زهرا یونسی

ساناز عطایی

فا طمه لانی

آزیتا طالبی

البرز

آبیک

فا طمه زهراء

الزهراء

پرشس مهر

دوم

سمانه آخوندی

نسرین شهسواری

سمانه شهسواری

ضیاءآباد

سوم

زهره فتحی زهرایی

خدیجه زهرایی

سیما برنگ

خرمدشت

رشته    نشریه دیواری  متوسطه

رشته

جنسیت

مدرک تحصیلی

رتبه

نام ونام خانوادگی

منطقه

مدرسه

ملا حظات

  نشر یه دیواری  متوسطه

پسران

پایه اول

اول

علی رحمانی

محسن کریمی

محمد قربانی

تا کستان

فارابی

دوم

سید محمد احمدی

سید علی احمدی

محمد خواجه وند

ضیاء آباد

با قر العلوم

سوم

---

---

---

پایه سوم

اول

حمید رضی

مجتبی صا لحی

بهرام شمسی پور

بوئین زهرا

8شهریور

دوم

مجید فتح خانی

رسول احدی

علی مهر علیان

تا کستان

فا رابی

سوم

وحید امینی

نوید حبیبی

علیرضا محمدی

ناحیه یک

پارس

پایه دوم

اول

فاضل رضا

محمد رضا علی

رضا خدابنده

اسفرورین

نیایش

دوم

سعید زمانی

حامد اصل بیگی

حمید رضا فصیح رامندی

تا کستان

فارابی

سوم

امیر مسعود سعیدی

سعید مردانی

محمد رضا سعیدی

ضیاء آباد

باقر العلوم

پیش دانشگاهی

اول

ابو الفضل امینی

مهدی تر کمنی

محمد خداداد بیگی

حسین حاج آقاسی

ناحیه یک

پارس

دوم

مر تضی کریمی

بهنام درزی

بهنمام توکلی

تاکستان

فارابی

سوم

احمد کاوندی

احمد علی زادگان

مهرداد خدا بنده لو

آوج

سید احمد خمینی

دختران

پایه اول

اول

فر یبا چاقویی

رقیه عمویی

فریده زارع

البرز

گل ها

دوم

زهرا زمانی

زهرا زمانی

طیبه زمانی

ضیاء آباد

معراج

سوم

زهرا اسدی

فاطمه رسولی

پریسا اسدی

تا کستان

الزهرا

پایه دوم

اول

سحر گیلک

فتانه کا کاوند

فاطمه امام قلی

ناحیه یک

رسالت

دوم

مهسا حاجی زاده

شبنم کاظم لو

لیلا غفوری

خرمدشت

الزهرا

سوم

لیلا قزوینی

پریسا حیدری

زینب ابراهیم پور

ناحیه دو

مریم جوادی

پایه سوم

اول

نر جس چاقویی

پرستو حاجی لو

البرز

حقیقت

دوم

فا طمه باقری نژاد

مریم عینی

ناهید فیضی

ناحیه یک

شقایق

سوم

نگین غفار

شکوفان حسینی

یگانه ذاکرانی

ناحیه دو

سیده النساء

پیش دانشگاهی

اول

میترا شفیع خانی

فاطمه سهرابی

عشرت میرزایی

ناحیه دو

صدیقه کبری2

دوم

انسیه نظری

پریسا قنبری

فریبا قهرمانی

تا کستان

الزهرا

سوم

کبری محمدی

شیرین کریمی

نگین کریمی

آوج

هاجر

رشته    وبلاگ نویسی  متوسطه

رشته

جنسیت

مدرک تحصیلی

رتبه

نام ونام خانوادگی

منطقه

مدرسه

ملا حظات

   وبلاگ نویسی  متوسطه

پسران

پایه اول

اول

بهزاد آقایی

البرز

موسی بن جعفر(ع)

دوم

مجتبی نوروزی

ناحیه دو

شهید رجایی

سوم

محمد رضا حاجی زاده

البرز

ثامن الائمه

پایه دوم

اول

محمد صادق صادقی

البرز

شاهد

دوم

سید فهیم قافله باشی

ناحیه دو

ارشاد

سوم

آرمین صالحی

آبیک

امام خمینی

پایه سوم

اول

محسن عبدالله پور

ناحیه یک

خواجه نصیر

دوم

میثم رحمانی

تا کستان

ابن سینا

سوم

علیرضا قاسمی

آوج

شهید بهشتی

پیش دانشگاهی

اول

سید احمد پور عباس

نا حیه یک

پاسداران

دوم

علی خدا بنده لو

آوج

شهید بهشتی

سوم

سعید قدیری

البرز

شاهد

دختران

پایه اول

اول

فروغ سعادت فر

نا حیه دو

سعادت

دوم

مینا منصوری

تا کستان

الزهرا

سوم

مریم محمدی در گاه

البرز

سمیه

پایه دوم

اول

سارا رحیمی

ناحیه دو

سیده النساء

دوم

سیده شادی خرم الحسینی

ناحیه دو

معمار پور

سوم

اوین معروفی

بوئین زهرا

سروش

پایه سوم

اول

آتوسا رحمانی

تا کستان

صبا

دوم

لیلا فقیه لو

البرز

حقیقت

سوم

شیوا مهانتا

ناحیه دو

سعادت1

پیش دانشگاهی

اول

---

---

---

دوم

---

---

---

سوم

---

---

---


عناوین آخرین یادداشت ها
هرایده،اندیشه وانقلابی که درقالب هنر نگنجد ماندنی نخواهد بود . مقام معظم رهبری
آرشیو
موضوع بندی
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری

FreeCod Fall Hafez

تعداد بازدیدکنندگان : 213982