X
تبلیغات
رایتل
فرهنگی وهنری
این وبلاگ مطالب مربوط به فعالیتهای فرهنگی و هنری را بررسی می کند.
دوشنبه 22 مهر‌ماه سال 1387
هفته کتاب

دستور العمل شانزدهمین دوره هفته کتاب و فعالیت های ادبی 

کار شناسی فر هنگی وهنری

: سازمان آموزش و پرورش استان قزوین

به :   مدیریت/اداره آموزش وپرورش شهرستان/ناحیه/منطقه   

موضوع:  دستور العمل بر گزاری شانزدهمین دوره هفته کتاب وبر نامه های ادبی       

سلام علیکم

 اگر چه دنیای امروز،دنیای اطلاعات واطلاع رسانی نام گرفته وگردش سریع اطلاعات از طریق ابزار هایی نظیر صدا وسیما،مطبوعات،انواع لوح های فشرده واینتر نت طرفداران بسیاری را جلب کرده ،اما  کتاب  همچنان به عنوان یکی از ابزار های انتقال فر هنگ مکتوب از جایگاه ویژه ای بر خوردار است .

با توجه به ضرورت توسعه،ساماندهی و استاندارد سازی کتابخانه های آموزشگاهی وکتابخانه های کلاسی،همچنین تقویت فعالیت های ادبی وپژوهشی در سطح مناطق ومدارس استان ولزوم بر نامه ریزی جدی برای حضور بانشاط دانش آموزان در برنامه های فرهنگی وادبی،بدین وسیله مهم ترین محور های فعالیت در حوزه کتاب،کتابخانه،فعالیت های مطالعاتی،پژوهشی وادبی برای اجراء در هفته کتاب وسال تحصیلی جاری به شرح زیر اعلام می گردد .

لذا خواهشمند است با توجه به اهمیت موضوع وضرورت توجه به منویات مقام معظم رهبری در خصوص نو آوری وشکوفایی بر نامه ها،در نظر گرفتن روی کرد های فر هنگی در سند چشم انداز بیست ساله کشور،قانون احیای معاونت پرورشی وتربیت بدنی وهمچنین جذب مشارکت های برون سازمانی منطقه ای ، دستور فر مائید ضمن طرح موضوع در شورای بر نامه ریزی منطقه و تشکیل جلسه ستاد هفته کتاب وکتابخوانی اقدام لازم صورت پذیردوجدول اجرایی زمان بندی بر نامه های حوزه های مزبور وبر نامه های هفته کتاب تا پایان مهر ماه جاری وگزارش کامل اقدامات انجام شده هر سه ماه یک بار به کار شناسی فرهنگی وهنری ارسال شود .

1-بر نامه ریزی برای بزرگداشت شانزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران(21 تا 29 آبان ماه)و به ویژه روز کتاب،مدرسه،خانواده ودانش آموز(26/8/87)

2-بر نامه ریزی برای تقدیر از کتابداران فعال کتابخانه های آموزشگاهی وتجلیل از دانش آموزان بر تر کتابخوان مدارس منطقه

3-امکان سنجی از کتابخانه های مدارس و نیاز سنجی از دانش آموزان،تشکیل بانک اطلاعاتی در حوزه کتابخانه ها واجرای طرح وجین کتاب مطابق ضوابط ومقررات علمی وقانونی

4-بر نامه ریزی برای شناسایی دانش آموزان مولف منطقه ودر یافت نمونه اثر چاپ شده آن ها

5-اقدام جهت توسعه وتجهیز کتابخانه های مدارس،ایجاد کتابخانه در مدارس فاقد کتابخانه واستاندارد سازی کتابخانه های مدارس

6-عضو گیری رایگان دانش آموزان در کتابخانه های مدارس در طول هفته کتاب

7-آموزش چگونگی استفاده دانش آموزان از کتابخانه

8-بر نامه ریزی جهت بازدید دانش آموزان از کتابخانه های عمومی با رعایت مقررات بازدید واردو

9-بر نامه ریزی برای بر گزاری طرح(30000 نمایشگاه کتاب در 30000 مدرسه ) در واحد های آموزشی با توجه به دستور العمل مر بوط

10-افتتاح رسمی ونمادین نمایشگاه های کتاب با حضور مسئولین استانی و منطقه

11-بر نامه ریزی برای تشکیل،توسعه وتقویت وفعال سازی کتابخانه های کلاسی وبر گزاری جشنواره کتابخانه های کلاسی و تقدیر از آموزگاران فعال در این امر

12-بر گزاری مسابقات فرهنگی وهنری با محوریت کتاب وکتابخوانی مانند: میبقه کتبخوانی،مقاله نویسی،طراحی،انشاء نویسی،خوشنویسی،شعر و...

13-بر نامه ریزی جهت استفاده از اعضای شورای دانش آموزان در فعالیت کتابخانه

14-بر نامه ریزی جهت تشویق وتر غیب دانش آموزان به مطالعه وکتابخوانی

15-بر گزاری جلسات نقد کتاب

  16-تقدیر از دانش آموزان وخیرین اهداء کننده کتاب به مدارس

17- سامان دهی نحوه توزیع کتابهای اهدایی از سوی این کار شناسی

18-استفاده مستمر از سایت کتابخانه های آموزشگاهی به نشانی  ketab.Roshd.ir وبلاگ کارشناسی فرهنگی وهنری به نشانی www.fhcaspian.blogsky.com و وبلاگ تخصصی پرسش مهر9 این کار شناسی به آدرس porseshmehr9.blogfa.com و ارسال مستمر گزارش ها، طرح ها وبر نامه ها به صورت تایپ شده در سیستم  word در قالبCD  جهت استفاده در سایت .

19-توسعه وتقویت فعالیت های مطالعاتی،پژوهشی،رسانه های خلاق

20-تشکیل انجمن های مطالعه وتحقیق در مدارس با هدف جذب دانش آموزان به فعالیت های مطا لعاتی وپژوهشی وایجاد روحیهجستجو گری و پژوهش محوری در آنان

21-حمایت از آثار پژوهشی بر تر دانش آموزان و کیفیت بخشی به پژوهش های آنان

22-بر نامه ریزی برای بزرگداشت هفته پژوهش جمهوری اسلامی ایران(روز پژوهش ودانش آموز)دهه سوم آذرماه و تجلیل از دانش آموزان پژوهشگر بر تر منطقه

23- سامان دهی مسابقه کتابخوانی دانش آموزان تا سطح منطقه و بر نامه ریزی برای نظارت بر محتوای کتاب های مسابقه

24-بر نامه ریزی برای بر گزاری مسابقه نشریه دیواری و وبلاگ نویسی دا نش آموزان تا سطح استان

25-بر نامه ریزی برای بر گزاری مطلوب مسابقه مطالعه وتحقیق دانش آموزان مطابق مفاد کتاب پیام مهر

26- توسعه وتقویت فعالیت های ادبی دانش آموزان

27-بر نامه ریزی برای ساماندهی وفعال سازی کانون شاعران ونویسندگان در سطح منطقه

28-تقویت انجمن های ادبی در مدارس و بر نامه ریزی جهت هدایت دانش آموزان به منظور خلق آثار ارزشی وماندگار

29-حمایت از آثار ادبی بر گزیده دانش آموزان

30-بر نامه ریزی برای بر گزاری مراسم شب شعر وعصر قصه و همایش های ادبی با حضور دانش آموزان ودبیران بر تر شاعر و نویسنده منطقه بویژه به منظور پاسداشت مناسبت های خاص

31-بر نامه ریزی جهت برگزاری مسابقه شعر وداستان نویسی دانش آموزان مطابق مفاد کتاب پیام مهر

تبصره :

در مسابقات شعر،داستان نویسی ، مطالعه وتحقیق ، نشریه دیواری و وبلاگ نویسی ، سه موضوع ، (نو آوری وشکوفایی)،به استناد بیانات ارزشمند وراهگشای مقام معظم رهبری در نوروز 87 ، سئوالات فرا خوان پرسش مهر 9 رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در آیین بازگشایی مدارس در مهر ماه جاری(مطابق یک بر گ ضمیمه)و مو ضوع آزاد می باشد . در ضمن زمان ارسال آثاربر تر دانش آموزان به استان مطابق جدول نمایه بر نامه های می باشد.

32-زمینه سازی در رسانه های محلی به منظور جریان سازی تبلیغی برای توسعه کتابخوانی و انعکاس اخبار وبرنامه های هفته کتاب در مناطق و مدارس و انجام فعالیت های تبلیغی و اطلاع رسانی از طریق پلا کارد، تراکت،بروشور و...

33-ثبت وضبط فعالیت ها در هفته کتاب وارسال گزارش به کارشناسی فر هنگی وهنری حد اکثر تا مورخ 18/9/87

34- انجام سایر فعالیت هایی که به نحوی در توسعه فرهنگ کتا بخوانی و تر غیب دانش آموزان به این مهم موثر باشد.

سئوالات فرا خوان پرسش مهر 9 جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران

1-     چه کنیم که خدمتگزار خوبی باشیم ؟

2-     راه های خدمتگزاری چیست ؟

3-     چگونه باید خدمت کرد ؟

4-     چه عواملی دست به دست هم بدهند که روحیه خد متگزاری در جامعه گسترش پیدا کند؟

5-     فواید ونتایج خدمتگزاری چیست؟

6-     تاثیر خد متگزاری روی فرد خدمتگزار چگونه است ؟

7-     تاثیر خدمتگزاری روی محیط اجتماعی،روی منافع و مصالح یک ملت ودر بسط فر هنگ مهر ورزی و خدمتگزاری چیست؟

8-     وظیفه دولت ومسئولین،وظیفه رسانه ها واصحاب فر هنگ وتبلیغات در گسترش فر هنگ خدمتگزاری چیست؟

9-     آیا بدون روحیه خدمتگزاری در بین آحاد مردم،یک کشور ویک ملت می تواند به قله های سعادت برسد؟

10- آیا بدون روحیه خد متگزاری،مشکلات جامعه بر طرف می شود؟

11- آیا بدون روحیه خدمتگزاری فاصله ها وتبعیض ها و محرومیت ها بر طرف خواهد شد؟

12- چگونه خدمتگزارخوبی برای جامعه با شیم؟

13- دانش آموزان چه می توانند بکنند،چگونه می توانند به کشور،و خانواده شان خدمت کنند؟

14- جامعه فر هنگی ما وبقیه اقشار چگونه می توانند به کشور،ملت و خانوده شان خدمت کنند.


عناوین آخرین یادداشت ها
هرایده،اندیشه وانقلابی که درقالب هنر نگنجد ماندنی نخواهد بود . مقام معظم رهبری
آرشیو
موضوع بندی
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری

FreeCod Fall Hafez

تعداد بازدیدکنندگان : 213662