X
تبلیغات
رایتل
فرهنگی وهنری
این وبلاگ مطالب مربوط به فعالیتهای فرهنگی و هنری را بررسی می کند.
سه‌شنبه 2 مهر‌ماه سال 1387
پیام دکتر احمدی نژاد به مناسبت آغاز سال تحصیلی 1387

پیام ریاست محترم جمهوری به مناسبت آغاز سال تحصیلی 88-87

وسئوالات پرسش مهر 9

پیام دکتر احمدی نژاد به مناسبت آغاز سال تحصیلی 1387

بسم ا...الرحمن الرحیم ، اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر وجعل لنا  خیر من انصار والمستشهدین بین یدیه
آغاز سال تحصیلی را به همه دانش پژوهان ، دانشگاهیان ،فرهنگیان،
دانش آموزان  ، ودانشجویان وملت بزرگ ایران صمیمانه تبریک عرض
 می کنم.
 ما ماه مهر برای ملت ما همواره با حال وهوای خاصی همراه است.
 ماه مهر،حقیقتاٌ ماه مهراست. چرا که یک جنبش عظیم ویک مجاهدت گسترده ویک تلاش همگانی برای کسب علم ومعرفت آغاز می شود. وفضای کشور ما عطرآگین به عطر مجاهدت در راه علم وکسب دانش ومعرفت وتربیت نسلهای پی درپی است.
 امسال آغاز سال تحصیلی مامواجه شده است با شبهای قدروشهادت امیرمومنان علی (ع) وروزهای ماه مبارک رمضان وهمه اینها برای ما الهام بخش است.
امیرمومنان علی (علی )به عنوان انسان کامل وامام مبین راهنما والگوی همه بشریت درهمه عصرها وهمه نسلهاست .
ارباب علم پیامبر بزرگ الهی است یعنی دروازه علم، دریچه معرفت، آستانه ورود به دنیای دانش ومعرفت ونیکی ها امام علی (ع) است ودرشبهای قدر که قرآن نازل می شود، قرآن ، پایه علم است پایه تزکیه است.
پایه حکمت است پایه تعالی بشر است. درشبهای قدر سرنوشت انسانها رقم زده می شود. تقارن این ایام برای مابسیار الهام بخش است. ماه رمضان ماه خودسازی است. ماه خودسازی معنوی –خودسازی علمی –خودسازی شخصیتی وخودسازی روحانی ، آماده شدن برای 11 ماه تلاش ومجاهدت وهمین طور تعالی وارتقاء روحی ومعنوی یک زندگی جاوید وابدی. امسال لیالی قدرما بزرگداشت امام ما، و روزه ماه رمضان ما مقارن شده است باآغاز سال تحصیلی وجنب وجوش عظیم علمی واین مبارک است وبسیار راهگشا والهام بخش مجموعه آموزش وپرورش بزرگترین ، موثرترین ومهمترین وعزیز ترین مجموعه کشور است. وهم امروز جامعه فرهنگیان ما مومن ترین وانقلابی ترین وپاک ترین اقشار جامعه هستند هیچ کاری با کارجامعه ماقابل مقایسه نیست. بزرگترین اقدامات ، بزرگترین ابتکارات وخلاقیت ها پیشرفت های علمی ومعنوی وسیاسی جامعه ودست آوردهای اقتصادی درهمه عرصه ها مرهون دلسوزی، فداکاری وتلاش صادقانه ومخلصانه جامعه فرهنگی است . من صمیمانه ازهمه آنها تشکر می کنم ودوسه تا نکته راعرض می کنم وپرسش امسال را طرح خواهم کرد.
دولت با همه توان خودش را درکنار ودرخدمت جامعه فرهنگی می داند با مشکلاتی که هست با مضایقی که هست که همگان اطلاع دارند با همه توان درتلاش است که بهترین فرصت وفضا را درحدامکان برای خدمتگزاری جامعه فرهنگی فراهم بکند.
همه تلاش دولت این است که سرمایه گذاریها پیگیریهای دلسوزانه دولت وجامعه فرهنگی متمرکز درمدرسه ودرجهت علم آموزی وتربیت نسلهای موفق وشجاع باشد. من به جامعه فرهنگیان عرض می کنم به فضل الهی این تلاشها ثمر خواهد داد وجهش ها وتحولات درراه است. امیدوارم ومطمئن هستم که بادستان پرمهر وکلام زیبا وآموزنده وپرورش دهنده فرهنگیان ومعلمان ما، هم نسل نوجوان –نسل جوان ما یک بار دیگر عدالت را، مهرورزی وپیشرفت همه جانبه کشور راخواهد شنید وخواهد آموخت  وبرای تحقق آن مصمم تر خواهد شد.
 خطاب به دانش آموزان عزیز عرض می کنم که قدر فرصت ودوران جوانی نوجوانی را بدانید.امروز شرایط برای شما مهیا است ومسئولیت ها وماموریت های بزرگ ملی وبین المللی دربرابر شماست.
 باید که سرعت راه کسب علم ومعرفت وخودسازی را بپیمائید احترام به معلم دل دادن به کلام معلم ارادت به معلم این مقدمه ولازمه علم آموزی است، لازمه کسب معرفت است لازمه رسیدن به کمال است ولازمه بدست آوردن فرصت برای کارهای بزرگ وبزرگتر است . من مطمئن وامیدوارم که نسل نوجوان وجوان ما قدرخودش را قدرجامعه فرهنگی کشور را وقدرفرصت خودسازی وعلم آموزی راخواهد دانست واما خطاب به مسئولین آموزش وپرورش قدر جامعه فرهنگی را بدانید. قدر فرصت خدمتگزاری به بهترین های کشور و بهترین عرصه ها را بدانید.
تلاشهای خوبی دارید انجام می دهید اما این تلاشها باید در متن جامعه فرهنگی همراه باجامعه فرهنگی وبا کمک جامعه فرهنگی، ومشارکت ونظارت آنها بیش ازپیش گسترش پیدا  بکند. همه تلاشها برای خدمت به معلم وعلایق ورابطه معلم ودانش آموز باید متمرکز شود. خوشبختانه جهت گیری درست است. اما باید همه امکانات وتوانها را بسیج کنیم. دولت هم آماده است
ا ن شاءا... به فضل الهی نخواهد گذاشت که امسال جامعه فرهنگیان ما با بعضی مشکلات مالی ، مشکلات بودجه ای وکسریها مواجه بشود ازهرجا که لازم شود، بتوانیم وقوانین اجازه بدهند این کار راخواهیم کرد تا جامعه فرهنگیان ما با آسودگی خاطر بیشتر ان شاءا.... درخدمت تعالی کشور
باشد
واما پرسش امسال طی سه سال پرسش مطرح شد.
* پرسش اول: درباره عدالت
* پرسش دوم: درباره مهرورزی و
* پرسش سوم: درباره پیشرفت وتعالی همه جانبه کشور وامروز درباره خدمتگزاری است بهتر ازمن می دانید که بهترین انسانها نزدخدا نافع ترین آنهابرای خلق خداست.
* سوال کردند چه کسی بهترین انسانها است فرمودند:
  خیرالناس النقعه للناس. بهترین مردم کسی است که نافع تر ومفیدتر برای جامعه ومردم باشد به تعبیر خودتان کسی که خدمتگزار تر باشد، یعنی همه زندگیش را تمام عمرش را توانایی وفرصتش را دراختیار خدمتگزاری به جامعه قراردهد. خدمت علمی ، خدمت فرهنگی ، خدمت تربیتی ، خدمت اقتصادی،  خدمت فناوری ، خدمت سیاسی ، خدمتگزاری به جامعه بالاترین جایگاه برای یک انسان، نزد خداوند است که البته ازمومنان ومتقیان برمی آید.
*
سوال این است چه کنیم که خدمتگزار خوبی باشیم. راههای خدمتگزاری چیست؟ چگونه باید خدمت کرد، چه عواملی باید دست به دست هم بدهند تا روحیه خدمتگزاری درجامعه گسترش پیدا بکند؟ فواید ونتایج خدمتگزاری چیست؟ تاثیر خدمتگزاری روی کسی که خدمت می گذارد روی محیط اجتماعی روی منافع ومصالح ملی یک ملت ودربسط فرهنگ مهرورزی وخدمتگزاری چیست.وظیفه آموزش وپرورش دراین رابطه چیست وظیفه دولت ومسئولین وظیفه رسانه ها، واصحاب فرهنگ وتبلیغات درگسترش فرهنگ خدمتگزاری چیست.آیا بدون روحیه خدمتگزاری دربین آحاد مردم یک کشور ویک ملت می تواند به قله های سعادت برسند آیا بدون روحیه خدمتگزاری مشکلات جامعه برطرف می شود آیا بدون روحیه خدمتگزاری فاصله ها وتبعیضها ومحرومیت ها برطرف خواهدشد؟
* سوال این است چگونه خدمتگزار خوبی برای جامعه باشیم؟ دانش آموزان چه می توانند بکنند؟ چگونه می توانند با تلاششان به کشورشان و
خانواده شان خدمت کنند.
جامعه فرهنگی ما چه می تواند بکند وهمین طور بقیه اقشار
. امیدوارم امسال سالی سرشار ازنشاط ، پیشرفت وشادمانی برای همه ملت ما به وی‍ژه جامعه فرهنگی وآموزش وپرورش ما باشد وازخدای متعال می خواهم که دراین شبهای قدر زیباترین ، کاملترین وبهترین سرنوشت را برای جامعه فرهنگی ما، برای ملت ما وهمه بشریت رقم بزند وآن هم ان شاءا... ظهور مولای هستی و نجات بخش همه بشریت انسان کامل، مهدی موعود(ع) است.

والسلام علیکم ورحمه ا... وبرکاته 


عناوین آخرین یادداشت ها
هرایده،اندیشه وانقلابی که درقالب هنر نگنجد ماندنی نخواهد بود . مقام معظم رهبری
آرشیو
موضوع بندی
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری

FreeCod Fall Hafez

تعداد بازدیدکنندگان : 213591