X
تبلیغات
رایتل
فرهنگی وهنری
این وبلاگ مطالب مربوط به فعالیتهای فرهنگی و هنری را بررسی می کند.
شنبه 15 دی‌ماه سال 1386
دغدغه های فرهنگی

دغدغه های فرهنگی

 

در کلام رهبر معظم انقلاب

 

بعضی کسان می گویند در هنر متعهد،کلمه اول با کلمه دوم تناقض دارد.هنر،یعنی آن چیزی که مبتنی بر تخیل آزاد انسان است و متعهد،یعنی زنجیر شده،این دو چگونه با هم می سازند !؟این یک تصور است،البته تصور درستی نیست. بحث مسوولیت وتعهدهنرمند،قبل از هنرمند بودن اوبه انسان بودن اوبرمی گردد.بالاخره یک هنرمندقبل ازاین که یک هنرمند باشد،یک انسان است.انسان که نمی تواند مسوول نباشد.اولین مسوولیت انسان در مقابل انسانهاست.اگر چه انسان در مقابل طبیعت وزمین وآسمان هم تعهد دارد،اما مسوولیت بزرگ او در مقابل انسانهاست.در عین حال هنرمند به خاطر ویژگی بسیار ممتازش ،تعهد جداگانه ای غیراز آن بیانی که قبلا گفتم ، دارد .

هنرمند،هم در باب فرم وقالب هنر خودش وهم در قبال مضمون تعهد دارد.کسی که قریحه هنری دارد،نباید به سطح پایین اکتفا کند.این یک تعهد است.هنرمندتنبل وبی تلاش،هنرمندی که برای تعالی کار هنری خودش وایجاد خلاقیت تلاش نمی کند ،در حقیقت به مسوولیت هنری خودش در قبال قالب عمل نکرده است.هنر مند باید دائم تلاش کند.البته ممکن است انسان یک وقت به جایی برسد که بیش از آن نمی تواند تلاش کند-بحثی نیست-اما تا آن جایی که می تواند،با ید برای اعتلای قالب هنری تلاش کند.این تعهد در قبال قالب ،بدون یک احساس شوروعشق ومسوولیت-البته این شور وعشق هم مسوولیت است،آن هم یک دست قوی است که انسان را واداربه کاری می کند ونمی گذارد که احساس تنبلی وتن آسایی،اوراازکاربازبدارد-به دست نمی آید.

علاوه بر این،تعهددرقبال مضمون است.ما چه می خواهیم ارائه بدهیم؟اگر انسان محترم وعزیزاست،دل وذهن وفکر اوهم محترم است.نمی شود هر چیزی را به مخاطب داد،فقط به صرف این که او نشسته وبه حرفهای ما گوش می دهد.باید ببینیم به او چه می خواهیم بدهیم.البته بحث این که ما وارد کدام دسته بندی سیاسی بشویم یا نشویم –این حر فهایی که بعضی از دوستان می زنند-مسائلی است که شما بایداز اینها عبور کرده با شید. اینها محل کلام است ،محل کلام،اخلاق وفضیلت است.من مطلبی را –به گمانم-از قول(رومن رولان)خواندم که گفته بود در یک کار هنری،یک درصد هنر،نودونه در صد اخلاق ،یا احتیا طا این گونه بگوییم:ده درصد هنر،نوددرصداخلاق.به نظرم رسیدکه این حرف،حرف دقیقی نیست.اگراز من سوال کنند،من می گویم صددرصدهنر و صددرصد اخلاق.اینها با هم منافات ندارند.باید صددرصد کار را با خلاقیت هنری ارائه داد وصددرصدآن را از مضمون عالی وتعالی بخش وپیشبرنده وفضیلت ساز پرکرد وانباشت. آن چیزی که دغدغه بر خی آدمهای دلسوز در زمینه مسائل هنری است ، این است که ما به بهانه آزادی تخیل یا آزادی هنری ، فضیلت سوزی وهتک اخلاق نکنیم . این بسیار مهم است. بنا بر این هنر متعهد یک واژه در ست است.

هنر ملتزم ومتعهد،یک حقیقت است وباید به آن اقرار کنیم.نمی توان رها ویله وبی هوا وبا انگیزه های روزبه روز واحیا نا پایین وپست یا نا سالم،دنبال هنر رفت وسر افراز بود ،چون آن ابتهاجی که در هنر مند وجود دارد-هنر مند بهجت ویژه ای دارد که با شا دیهای معمولی فرق دارد ودر غیر هنر مند اصلا دیده نمی شود-در صورتی حقیقتا به وجود خواهد آمد که بداند دنبال چه چیزی می رود وچه کار می خواهد بکند،تا با هنر مندی خودش احساس رضایت و بهجت کند که آن کار را انجام می دهد.در این صورت باید اخلاق انسانی ،فضیلت ها ومعارف والای دینی والهی مورد توجه باشد.

منبع : نشریه صبح صادق-شماره 261-2

 


عناوین آخرین یادداشت ها
هرایده،اندیشه وانقلابی که درقالب هنر نگنجد ماندنی نخواهد بود . مقام معظم رهبری
آرشیو
موضوع بندی
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری

FreeCod Fall Hafez

تعداد بازدیدکنندگان : 213662